نویسنده = ������ ���������� ������ ��������
طراحی کنترلر فازی مرتبه بالا برای سیستم تهویه مطبوع

دوره 3، شماره 4، آذر و دی 1392، صفحه 59-74

10.22044/jsfm.2014.241

محمد رضا سلطانپور؛ علی اکبر قره ویسی؛ امیر حسین بیهقی