نویسنده = �������� ���������� ��������
استراتژی مدیریت انرژی هوشمند در خودروی هیبرید هیدرولیکی موازی

دوره 2، شماره 4، آذر و دی 1391، صفحه 93-103

10.22044/jsfm.2013.162

دانیال کریمی؛ امین حاجی زاده؛ علیرضا ارغوان


Optimal power management of fuel cell hybrid vehicles

دوره 2، شماره 3، مهر و آبان 1391، صفحه 55-62

10.22044/jsfm.2012.68

امین حاجی زاده