نویسنده = ������������ ���������������� ����������
عیب یابی چرخ دنده بر پایه انتخاب مناسب ترین ویژگی به کمک الگوریتم بهینه سازی ازدحام ذرات

دوره 8، شماره 3، مهر 1397، صفحه 49-64

10.22044/jsfm.2018.6081.2449

احمد باقری؛ سعید نظامیوند چگینی؛ میلاد رمضانی دشتمیان؛ فرید نجفی