نویسنده = ���������������� ��������
تحلیل استاتیکی تنش ها و کرنش های وارد بر استخوان فمور متصل به قاب فضایی تیلور

دوره 8، شماره 1، فروردین 1397، صفحه 13-21

10.22044/jsfm.2018.5543.2362

پوریا چاوش نژاد؛ موسی آیتی؛ مجید بنی اسدی؛ عزیز عباسپور؛ مریم مزرعه ئی فراهانی؛ علی رضا حیردی روچی