کلیدواژه‌ها = جوش فریتی-آستنیتی
تعداد مقالات: 1
1. شبیه سازی تمرکز امواج آلتراسونیک آرایه فازی به‌منظور یافتن عیوب در جوش فلزات غیرهمجنس

دوره 9، شماره 2، تابستان 1398، صفحه 77-92

امین فروزش؛ علی ولی پور چهارده چریک؛ امین یاقوتیان