کلیدواژه‌ها = دینامیک سیالات محاسباتی
تعداد مقالات: 13
2. تحلیل آزمایشگاهی و عددی تاثیر عرض شانه و شکل هندسی کانال‌های گاز بر عملکرد سلول سوختی با غشاء تبادل پروتون

دوره 10، شماره 4، زمستان 1399، صفحه 357-372

10.22044/jsfm.2020.9332.3108

سجاداله رضازاده؛ مجتبی رسولی قره ورن؛ نیما احمدی شیخ سرمست؛ هاله صادقی


3. بررسی اثر پدیده مارانگونی در چگالش تک قطره بر روی ساختارهای ونزل و کیسی

دوره 10، شماره 4، زمستان 1399، صفحه 387-398

10.22044/jsfm.2020.9642.3176

لقمان محمد پور؛ احسان امینیان؛ حمید صفاری


6. شبیه‌سازی جریان دوفاز روغن و هوا در یاتاقان پایینی ژنراتور نیروگاه سد شهید عباسپور

دوره 9، شماره 1، بهار 1398، صفحه 203-216

10.22044/jsfm.2019.7906.2796

سارا طاهری پور؛ محمدرضا صفاریان؛ علیرضا دنه دزفولی


7. شبیه سازی عددی جریان هوا در مجاری نای- برونشی انسان

دوره 8، شماره 2، تابستان 1397، صفحه 125-142

10.22044/jsfm.2018.6289.2485

یوسف بیناباجی؛ بهمن وحیدی


10. بهبود عملکرد توربین بادی ترکیبی داریوس- ساونیوس

دوره 6، شماره 3، پاییز 1395، صفحه 195-212

10.22044/jsfm.2016.807

آرمین روشن؛ محمد جواد مغربی


12. بررسی آزمایشگاهی و عددی اثر شکل پره بر بازدهی توربین پسایی هانتر

دوره 6، شماره 2، تابستان 1395، صفحه 329-339

10.22044/jsfm.2016.778

محمدرضا نخعی؛ پوریا قربانیان فرد؛ محسن کهرم؛ محمدباقر آیانی