نویسنده = مریم بلوچ زاده
تعداد مقالات: 1
1. Optimal discrete-time control of robot manipulators in repetitive tasks

دوره 2، شماره 3، پاییز 1391، صفحه 35-44

محمد مهدی فاتح؛ مریم بلوچ زاده